JA! – Bewezen Methodes voor Marketeers om meer Overtuigingskracht te bezitten
(Voorgestelde tijdsduur 3, 2 of 1 uur)
Ja! Een van de simpelste woorden in onze taal. Maar om ervoor te zorgen dat je het hoort uit de mond van collega’s, klanten, partners en zelfs familieleden is helemaal niet zo simpel – tenminste niet zonder kennis te hebben van bepaalde geheimen van het overtuigingsproces. Het tweeledige doel van dit programma is om een set van deze geheimen te openbaren aan de deelnemers en wel op zo’n wijze dat het hen mogelijk maakt om hun professionele doelen sneller te bereiken.   

Daarnaast ligt de nadruk erop hoe het voor de deelnemers mogelijk is om de aannemelijkheid van Ja! te vergroten zonder de kenmerken of de voordelen van hun zaak aan te moeten passen, maar juist door deze anders (meer overtuigend) te presenteren. Als een gevolg hiervan is dit programma met name interessant voor die individuen en organisaties die een sterke zaak hebben maar nog niet de daarbij behorende ROI’s hebben behaald omdat doorslaggevende anderen nog niet konden worden overtuigd om hun ogen en oren te openen voor de sterke zaak. De geheimen van het overtuigen zoals die in het programma aan bod komen zijn nu juist speciaal geschikt om ogen en oren te openen.

Opdat de deelnemers onmiddellijk en zelfverzekerd met het aangeboden materiaal aan de slag kunnen bestaat de inhoud uit de volgende elementen:

Het is wetenschappelijk gefundeerd. Overtuigingskracht is niet langer een aangeboren aanleg alleen beschikbaar voor diegenen die instinctief aanvoelen wanneer precies ze wat precies moeten zeggen. Na meer dan een halve eeuw onderzoek is het een solide wetenschap geworden en de onderzoekers die zich ermee bezighouden hebben een set verborgen regels opgesteld die door eenieder die meer overtuigingskracht wil hebben kan worden geleerd.

Het is ethisch verantwoord. Er bestaat een belangrijk onderscheid tussen overtuigen en manipuleren. De in dit programma gehanteerde methode kan volledig non-manipulatief worden aangewend dus zonder enige vorm van misleiding of bedrog. Liever informeert men anderen richting Ja! door eerlijk bewijs te tonen van wijze beslissingen. Op deze wijze is men verzekerd van een goede persoonlijke connecties die belangrijk zijn voor het opbouwen en in stand houden van langdurige zakelijke relaties.

Het is niet algemeen bekend. Het is niet de bedoeling van dit programma om de deelnemers dingen die ze al wisten opnieuw te leren. In plaats daarvan worden enkele weinig bekende aspecten van overtuigen belicht die de deelnemers op twee manieren een voordeel opleveren ten opzichte van hun concurrenten: 1. Door onderzoeksresultaten te gebruiken die vaak zo nieuw zijn dat ze nog niet bekend zijn bij een breed publiek. En 2. Door aan te tonen dat onderzoeksresultaten vaak tegenstrijdig zijn met de veel voorkomende maar foutieve aanpak die je rivalen hardnekkig zullen blijven hanteren.

In de praktijk zijn kleine aanpassingen vaak voldoende. Een doelstelling van het programma is om de deelnemers te laten zien hoe minimale aanpassingen aan hun overtuigingstechnieken kunnen leiden tot een ongekende verhoging in effectiviteit. Hoewel overbelaste deelnemers door de drukte vaak terughoudend zullen zijn om grootschalige veranderingen aan te brengen in hun procedures, zijn ze maar al te graag bereid tot het doen van kleine aanpassingen waarvan ze weten dat deze zeer succesvol kunnen zijn. Om die reden focust het programma op dergelijke kleine aanpassingen – een paar woorden of de woordvolgorde – maar die toch een enorme invloed hebben op Ja!


Vraag vandaag nog een presentatie of workshop aan en laat je winst, conversies en overtuigingskracht groeien.
We gaven al presentaties en workshops voor deze bedrijven.  Is jouw bedrijf de volgende?
 © COPYRIGHT 2018. Persuasion.nl