De kleine GROTEN van succesvol sociaal beïnvloeden.
(Voorgestelde tijdsduur 60 minuten)
Sinds hij meerdere boeken over dit onderwerp heeft gepubliceerd wordt Dr. Robert Cialdini geregeld gevraagd om lezingen te geven over de principes van het overtuigen waarvan wetenschappelijk onderzoek heeft bewezen dat zij zeer waarschijnlijk anderen aanzetten tot verandering. Tijdens deze lezingen is naar voren gekomen dat de aandacht van het publiek aanmerkelijk toeneemt zodra Cialdini zegt: “Nu zal ik jullie iets heel kleins laten zien dat je kunt doen om dit principe in jouw voordeel te laten werken”. Iedereen spitst de oren. Mensen buigen naar voren, alle ogen zijn op het podium gericht en potloden hangen in de aanslag boven de notitieblokken. 

Begrijpelijk. Het publiek reageert op een aantrekkelijke ROI-aanbieding. Eentje met zeer waarschijnlijk aanzienlijke waarde in hun steeds maar drukker wordende levens – een minieme investering van tijd, energie en kosten die zal leiden tot buitenproportionele voordelen op allerlei gebied. 

Tenslotte om de meeste professionele en persoonlijke doelen te bereiken dient men invloed uit te kunnen oefenen tijdens interactie met anderen. En betrouwbare shortcuts op dat gebied zijn goud waard. Daar komt nog bij dat deze kleine GROTEN aantrekkelijk zijn doordat ze eenvoudig en goedkoop te implementeren zijn – soms niet meer dan het veranderen van een of twee woorden in een communicatie – waardoor het waarschijnlijker is dat ze ook werkelijk worden doorgevoerd.

In deze nieuwe presentatie focust Bas Wouters CMCT op een set van kleine aanpassingen die men kan aanbrengen in zijn overtuigingspogingen waarvan wetenschappelijk is aangetoond dat ze leiden tot significante verbetering van het overtuigingsproces.

Bas Wouters CMCT  illustreert in welke vier vormen de kleine GROTEN kunnen voorkomen. 
Kleine aanpassingen aan ;
1. Woorden;
2. Acties;
3. Afbeeldingen; en
4. Omgevingen waarin overtuiging een grote rol kan spelen.

Tenslotte benadrukt hij hoe individuen zulke aanpassingen niet alleen effectief maar ook ethisch kunnen toepassen om daarmee wederzijds lucratieve lange-termijnrelaties te bouwen en te onderhouden. 

Vraag vandaag nog een presentatie of workshop aan en laat je winst, conversies en overtuigingskracht groeien.
We gaven al presentaties en workshops voor deze bedrijven.  Is jouw bedrijf de volgende?
 © COPYRIGHT 2018. Persuasion.nl